Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Historia

Początki czytelnictwa w Kożuchowie związane są z działalnością pani Danuty Różyckiej, która w 1945 roku założyła prywatną bibliotekę. Rok później w budynku starostwa przy ulicy Traugutta 8 powstała Biblioteka Publiczna. Przez dwa lata bibliotekarze pracowali społecznie. W 1947 roku biblioteka posiadała ok. 987 książek oraz 125 czytelników. W 1948 roku biblioteka uzyskała staut Biblioteki Powiatowej, stworzono wówczas dwa etaty.
Po przeniesieniu siedziby powiatu do Nowej Soli utworzono Miejską Bibliotekę, którą prowadziła pani Ludera. W latach 1959-1968 funkcję kierownika pełniła pani Barbara Strehlau. W 1965 roku Bibliotekę przeniesiono do kożuchowskiego Zamku, gdzie znajduje się do dziś.Po przeprowadzce znacznie poprawiły się warunki pracy.
 W latach 1969 – 1984 kierownikiem, a w latach 1984 – 2000 dyrektorem była pani Janina Gawczyńska. Od 2000 do 2006 roku  pani Urszula Wojtaszyn pełniła obowiązki dyrektora. Obecnie od września 2006 roku dyrektorem Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy w Kożuchowie jest pani Anna Kulczycka.
Przy bibliotece funkcjonowało Koło Przyjaciół Biblioteki, którego założycielem i wieloletnim przewodniczącym był Kazimierz Muchewicz. Organizowano spotkania z pisarzami, poetami oraz ludźmi świata kultury. Tradycję spotkań z literatmi kultywuje się do dziś. Kożuchowską bibliotekę odwiedzili m.in. regionalny pisarz powieści sensacyjnych Krzysztof Koziołek, autor utworów dla dzieci i młodzieży Paweł Beręsewicz czy Wanda Chotomska.


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl