Nowości biblioteczne:
Słowo jest w człowieku Siedem supełków SHOWMAN czyli spowiedź świra Okrutny szczyt

Ciekawe strony

  KATALOG  STRON  WWW

LOKALNE  I  KRAJOWE  SERWISY  INFORMACYJNE

Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl/

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Zielonej Górze http://www.rcie.zgora.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiegohttp://www.lubuskie.pl/

Urząd Miasta w Zielonej Górzehttp://www.zielona-gora.pl/

Zielonogórski Serwis WWW – http://www.zgora.pl/

DOSKONALENIE  NAUCZYCIELI

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycielihttp://www.codn.edu.pl/

Lubuska Akademia Nauczycielihttp://www.lan.learn.to/

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze http://www.odn.zgora.pl/

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze – http://www.cku.zgora.pl/sodid_new/start.htm

Uniwersytet Zielonogórskihttp://www.uz.zgora.pl/

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowiehttp://www.womgorz.edu.pl/index2.htm

SERWISY  EDUKACYJNE

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – http://www.men.waw.pl/menis_pl/

Kuratorium Oświaty w Gorzowiehttp://www.ko–gorzow.edu.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjnahttp://www.cke.edu.pl/

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górzehttp://www.cku.zgora.pl/

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznejhttp://www.cmppp.edu.pl/

Eukator – Serwis Nauczycieli Szkoły Polskiejhttp://www.edukator.org.pl/ind.php

Instytut Badań Edukacyjnych MENiShttp://www.medianet.pl/~ibe

Internet dla Szkół http://www.ids.edu.pl/

Internetowy Magazyn Publikacji Nauczycieli. – http://www.literka.pl/

Internetowy Serwis Oświatowy– Awans zawodowy nauczycielihttp://www.awans.net/

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl/

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerówhttp://www.oeiizk.waw.pl/

Polski Portal Edukacyjny Interklasa – http://eduseek.interklasa.pl/

Portal Edukacyjny Oświata http://www.oswiata.org.pl/

Portal Edukacyjny Szkołahttp://www.szkola.net/

Serwis Edukacyjny Profesorhttp://www.profesor.pl/index.php

Serwis Gimnazjumhttp://www.gimnazjum.pl/

Serwis Liceum http://www.liceum.pl/

VULCAN zarządzanie oświatąhttp://www.vulcan.edu.pl/

 BIBLIOTEKI

Biblioteka Narodowahttp://www.bn.org.pl/

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiegohttp://www.bu.uz.zgora.pl/

Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/index.html

Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Zielonej Górzehttp://www.wimbp.zgora.pl/

SERWISY  BIBLIOTEKARSKIE

Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnejhttp://www.cebid.edu.pl/

Polski Komitet Normalizacyjnyhttp://www.pkn.pl/

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej – http://www.ptin.org.pl/

Serwis Informacyjny Biblioteka Pedagogicznahttp://www.bib.edu.pl/

Serwis Informacyjny Bibliotekarz Szkolnyhttp://www.vulcan.com.pl/bibliotekarz/index.html

Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzyhttp://biblioteka.oeiizk.waw.pl/

Serwis NUKAThttp://www.nukat.edu.pl/

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskichhttp://www.tnbsp.prv.pl/

CZASOPISMA  BIBLIOTEKARSKIE

Biblioteka w Szkolehttp://www.vulcan.edu.pl/biblioteka/

Elektroniczna Biblioteka – EBIB – http://ebib.oss.wroc.pl/

Internetowy Biuletyn Bibliotek Szkolnych I Pedagogicznych http://www.biblioteka.edu.pl/biuletyn/001/ie4/index.html

Notes Wydawniczyhttp://www.notes-wydawniczy.pl/

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Kożuchowie
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
tel/fax: (068) 355 22 58
email: dyrektor@biblioteka.kozuchow.pl